DogGo Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Doggo İnternet Hizmetleri Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından doggoapp.com (“Web Sitesi”) ve/veya DogGo Mobil Uygulaması (“DogGO”) üzerinden sunulan hizmetlere ve bunlarınkullanılmasına ilişkin şart ve koşulları düzenlemektedir.

1. Tanımlar

“Anında Gezdirme”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Gezdirme Hizmetinin, Walker Eşleşmesi’nden itibaren ilk 1 saat içerisinde verilmesine ilişkin talebi ifade eder.

“Gezdirme Hizmeti”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Walker’ların verdiği köpek gezdirme hizmetini ifade eder.

“İyzico”, İyzico Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi’ni ifade eder.

“Kullanıcı” Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti talep eden Üye’ler ve Gezdirme Hizmeti veren Walker’ları ifade eder.

“Paket”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye starafından talep edilen Gezdirme Hizmetinin, ilgili Üye tarafından belirlenecek bir süre zarfında birden fazla kere yapılmasına ilişkin olarak oluşturulan paket şeklindeki Gezdirme Hizmeti talebini ifade eder.

“Planlı Gezdirme”, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Üye tarafından talep edilen Gezdirme Hizmetinin, talebin oluşturulduğu andan itibaren en az 1 saat sonrasında veya daha ileriki bir saat veya tarihte verilmesine ilişkin talebi ifade eder.

“Üye” Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti talebinde bulunmak üzere istenilen gerekli bilgileri doldurarak üyelik oluşturan gerçek kişileri ifade eder.

“Walker” Web Sitesi veya DogGO üzerinden profil oluşturarak Gezdirme Hizmeti veren gerçek kişileri ifade eder.

. Genel Hükümler

2.1. Kullanıcının, Web Sitesi veya DogGO üzerinden üyelik, Gezdirme Talebi veya Walker profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığını ve Web Sitesi veya DogGO’dan yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

2.2. Web Sitesi veya DogGO üzerinden toplanan kişisel bilgiler, Kullanıcıları Web Sitesi ve DogGO’da yer alan Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde, Kullanıcılar tarafından sunulan ve talep edilen hizmetlerin tamamlanabilmesi ve ilgili iletişimin sağlanması veya hizmetler, ürünler, kampanyalarla ilgili bilgi vermek için veya Kullanıcıların aldıkları hizmetin türü ve kapsamına ilişkin tercihlerini daha iyi anlamak, istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğinin güçlendirilmesi için kullanılır.

2.3. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden sunulan hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğabilecek teknik ihtiyaçlar veya yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında Web Sitesi ve DogGO üzerinden tarih güncellemesi ile yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

2.4. DogGO ve Web Sitesi sadece bir platform olup, Şirket, DogGO ve Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Şirket, aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Şirket, DogGO ve Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin ifası sırasında oluşabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.

2.5. Web Sitesi’ne ve DogGO’ya üyelik ücretsizdir.

2.6. Ödeme Sistemi

2.6.1. Kullanıcı tarafından Web Sitesi ve DogGO üzerinden yapılacak ve Kullanıcıdan tahsil edilecek olan tüm ödemeler Iyzico tarafından ve Iyzico’nun sağladığı online ödeme platformu üzerinden alınır.

2.6.2.Ödemelere ilişkin tüm iş ve işlemler Iyzico tarafından gerçekleştirilir.

2.6.3.Ödemelere ve ödeme sisteminden kaynaklanabilecek tüm sorunlar ve/veya oluşabilecek zararlara ilişkin olarak Iyzicotek başına sorumlu olup Şirket’in bunlara ilişkin olarak hiçbir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.7. Şirket, DogGO veya Web Sitesi üzerinden verilen Gezdirme Hizmetlerinin verilmesi sırasında “Google Haritası – Google Maps” dolayısıyla ortaya çıkabilecek sorun ve zararlar Şirket’in kontrolünde olmayıp Şirket, söz konusu sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

2.8. Üyeler, tek bir üye hesabı üzerinden birden fazla Gezdirme Hizmeti talebi gönderebilirler.

2.9. Kullanıcıların hesaplarına ait şifrenin belirlenmesi ve korunması kendi sorumlulukları dahilindedir. Kullanıcılar kendi hesaplarına ilişkin hesap adı ve şifreyi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Kullanıcılar, kendilerine ait hesabın kendi kusurları nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. Şirket, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ilgili Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir. Üyelik ve Walker profiline ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi üçüncü kişi veya kişilere devredilemez.

2.10. Üye hesabı veya Walker profili oluşturulurken DogGO ve/veya Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Şirket, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili üyeye aittir.

3. Gezdirme Hizmeti Talebi Oluşturulması, Değişiklik ve İptal Kuralları

3.1. Websitesi veya DogGO üzerinden verilecek Gezdirme Hizmetleri Websitesi ve DogGO’da profili bulunan Walkerlar tarafından gerçekleştirilir.

3.2. Bir kişinin Web Sitesi ve/veya DogGO üzerinden Üye olabilmesi ve/veya Gezdirme Hizmeti talebi oluşturabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

3.3. Geçerli bir Gezdirme Hizmeti talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen hizmetin ifa yeri, tarihi, saati vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

3.4. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden talep edilen Gezdirme Hizmeti için ilgili Gezdirme Hizmetine ilişkin talepte bulunan Üye’nin belirleyeceği gün ve saatlerde uygun olan standart bir tarife üzerinden tek seferlik (Anında veya Planlı) veya Paket şeklinde Walker yönlendirilmesini öngören bir rezervasyon sistemi sağlar.

3.5. Yukarıda 3.4. maddede belirtilen Walker yönlendirmesi, sisteme kayıtlı Walker profilleri arasından Gezdirme Hizmeti’nin ifa edileceği konuma yakınlık ve uygunluk durumuna göre Şirket tarafından yapılır (“Walker Eşleşmesi”). Üye tarafından yapılan Gezdirme Hizmeti talebi Şirket tarafından Gezdirme Hizmetinin ifa edileceği konuma yakın ve uygun durumda olan Walkerlara iletilir. Bu talebin iletildiği Walkerlar arasından ilk onay veren Walker ile söz konusu Gezdirme Hizmetini talep eden Üye arasında Walker Eşleşmesi gerçekleşmiş olur. Walker Eşleşmesi, Gezdirme Hizmetinin ifa edileceği konuma yakınlık ve uygunluk durumu kriterlerine göre Şirket’in kullandığı sistem üzerinden yapılan otomatik bir eşleşme olup Şirket bu eşleşme esnasında başka bir kritere göre herhangi bir değerlendirme veya seçim yapmamaktadır. Talep konusu Gezdirme Hizmeti için yapılan Walker Eşleşmesinin Üye, Walker ve/veya herhangi başka bir sebeple yeniden yapılmasının gerekmesi halinde yapılacak olan yeni eşleşme, işbu maddede belirtildiği şekilde yine Şirket tarafından yapılır.

3.6. Rezervasyon sistemi üzerinden talep edilen Gezdirme Hizmetleri de dahil olmak üzere, hizmet alan Üye, ilgili hizmete ilişkin ödemeyi yaparak hizmet talebini onaylar. Paket şeklindeki Gezdirme Hizmeti hariç olmak üzere, hizmeti alan Üye, ödemenin hizmetin ifasından sonra alınacağını, bu işlem veya daha sonra talep edilen düzenli hizmetler için sistem kurallarına göre ön provizyon alınacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Paket şeklindeki Gezdirme Hizmetlerinde ise ödeme, söz konusu hizmet talebinin oluşturulması anında alınır.

3.7. Anında Gezdirme Talebi

3.7.1. Anında Gezdirme Talebi, Walker Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibarenki ilk 1 saat içerisinde verilecek olan Gezdirme Hizmetini ifade eder. Anında Gezdirme Talebi, Walker Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibaren ilk 5 (beş) dakika içerisinde talepte bulunan Üye tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir. Bu iptal, DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Anında Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından Walker Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibaren 5 (beş) dakikadan daha fazla bir süre geçtikten sonra iptal edilirse söz konusu Gezdirme Hizmetine ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üyeden tahsil edilir. Anında Gezdirme Talebi süresinde iptal edilmesine rağmen bu iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Gezdirme Hizmetine ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üyeden tahsil edilir.

3.8. Planlı Gezdirme Talebi

3.8.1. Planlanmış olarak oluşturulan Gezdirme Hizmeti kendi içerisinde Walker Eşleşmesinin gerçeklemesinden itibaren en az 1 en fazla 6 saatlik sürede ifa edilmesi istenen Planlı Gezdirme Talebi ve en az 6 saat sonra ifae edilmesi istenen Planlı Gezdirme Talebi olarak ikiye ayrılmaktadır.

3.8.2. Planlı Gezdirmenin Walker Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibaren az 1 en fazla 6 saatlik süre zarfı arasındaki bir saat için talep edilmesi halinde söz konusu talep, ilgili Gezdirme Talebinin ifa saatinden önceki son 30 dakikaya kadar talepte bulunan Üye tarafından ücretsiz olarak iptal edilebilir. DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.comadresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir Planlı Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından ilgili Gezdirme Talebinin ifa saatine 30 dakikadan daha az bir süre kalmışken iptal edilirse ve bu şekilde yapılmış olan iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Gezdirme Hizmetine ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üyeden tahsil edilir.

3.8.3. Planlı olarak oluşturulan Gezdirme Hizmeti talebi, Walker Eşleşmesinin gerçekleşmesinden itibaren en az 24 (yirmidört) saatlik bir süre sonrasında verilmesi için oluşturulmuş ise, söz konusu Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye veya Kullanıcı tarafından ilgili Gezdirme Hizmetinin ifa edilmesine en fazla 2 (iki) saat kala ücretsiz olarak iptal edilebilir. DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Bu şekilde oluşturulan Planlı Gezdirme Hizmeti talebi, talepte bulunan Üye tarafından ilgili Gezdirme Talebinin ifa saatine 2 saatten daha az bir süre kalmışken iptal edilirse ve bu şekilde yapılmış olan iptal 1 ay içerisinde 2 kereden fazla olursa üçüncü ve sonraki iptallerde söz konusu Gezdirme Hizmetine ilişkin ödemenin tamamı ilgili Üyeden tahsil edilir.

3.9. Paket Gezdirme Talebi

3.9.1. Üyeler, DogGO üzerinden 20 iş günü boyunca günde 2 olmak üzere toplamda 40 gezdirme veya günde 1 olmak üzere toplamda 20 gezdirme şeklinde iki farklı Paket Gezdirme Talebinde bulunabilirler. Söz konusu Paket Gezdirme Talebine ilişkin gezdirmeler ifa başlangıç tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde ifa edilir. Paketler, günde 1 veya 2 olmak üzere toplamda 20 veya toplamda 40 gezdirmelik iki paket seçeneğinden oluşur.

3.9.2. Paket Gezdirme Hizmetini talep eden Üye, ilgili Paket Gezdirme Talebini oluştururken Gezdirme Hizmetinin ifasının başlayacağı tarihi ve gezdirme saatlerini belirler.

3.9.3. Üyenin, Paket Gezdirme Hizmetinde verilecek olan bir Gezdirme Hizmetinin saatini değiştirmek istemesi halinde söz konusu değişiklik talebi, değiştirilmek istenen gezdirme saatinden en az 24 saat önce DogGO üzerinden ve/veya info@doggoapp.com adresi üzerinde e-posta yoluyla Şirket’e bildirilmelidir. Değiştirilmek istenen hizmete 24 saatten az bir süre kalmış olması halinde hizmet saatinde değişiklik yapılamaz ve Üye söz konusu gezdirmeye ilişkin ücret iadesi talebinde bulunamaz. Her halükarda, bir Paket Gezdirme süresi içerisinde, yukarıda belirtilen en geç 24 saatlik süreye uygun şekilde, en fazla 2 kere saat değişlikliği yapılabilir. Şirket, ilgili Paket Gezdirme Talebine ilişkin tüm ayarlamaları önceden yaptığından bir Paket Gezdirme süresince talep edilen üçüncü ve daha sonraki değişiklik talepleri ile süresinde yapılmayan değişiklik taleplerini yerine getirmeyecek ve söz konusu değişikliği talep edilen gezdirmeye ilişkin ücret ilgili Üyeye iade edilmeyecektir.

3.9.4. Üyenin, Paket Gezdirme Hizmetinde verilecek olan bir Gezdirme Hizmetinin gününü değiştirmek istemesi halinde, ilgili değişiklik talebinin söz konusu gezdirmeye en fazla 24 saat kala info@doggoapp.com adresi üzerinden e-posta yoluyla Şirket’e iletilmesi gerekir. Bu talebin süresinde iletilmesi halinde Şirket tarafından ilgili Üyeye Paket Gezdirme Hizmetinin tamamlanmasından sonraki bir tarihte kullanılmak üzere bir Gezdirme Hizmeti kuponu verilir. İşbu maddede belirtilen gün değişikliği talebi, bir Paket Gezdirme süresince en fazla 2 kere yapılabilir. Şirket, ilgili Paket Gezdirme Talebine ilişkin tüm ayarlamaları önceden yaptığından bir Paket Gezdirme süresince talep edilen üçüncü ve daha sonraki gün değişikliği talepleri ile süresinde yapılmayan gün değişikliği taleplerini yerine getirmeyecek ve söz konusu gün değişikliği talep edilen gezdirmeye ilişkin ücret ilgili Üyeye iade edilmeyecektir.

3.10. Şirket, Anında, Planlı veya Paket olarak oluşturulan Gezdirme Hizmetlerinde Walker Eşleşmesinin yapılmasından itibaren gerekmesi halinde yine ilgili Gezdirme Hizmetinin verileceği saat veya saat diliminde ulaşmak koşulu ile yeni bir Walker Eşleşmesi yapabilir. Yeniden Walker Eşleşmesi yapılması durumunda ilgili Üyeye gerekli bildirim yapılır.

3.11. Ön provizyon alınmasına rağmen, hizmetin ifası yukarıda 3.7, 3.8 ve 3.9. maddelerde belirtlilen ücret iadesi yapılmayan Üye kaynaklı Gezdirme Hizmeti iptal ve değişiklikleri ile Üyeden kaynaklı başka herhangi bir sebep dışında, Gezdirme Hizmetinin ifası mümkün olmaz veya hizmetin ifası gerçekleşmezse, alınan ön provizyon İyzico aracılığı ile banka tarafından kendiliğinden ilgili Üyenin kredi kartına iade edilecektir. Bu durumda, Gezdirme Hizmeti talep eden Üyenin ayrıca bir iptal prosedürü işletmesine gerek bulunmamaktadır. Hizmetin ifasının ilgili Üyeden kaynaklı herhangi bir sebepten veya Üyenin iptal ve değişiklik koşullarına uymaması sebebiyle gerçekleştirilememesi halinde söz konusu hizmete ilişkin ödeme, ilgili Üyenin kredi kartından alınır.

3.12. Üyeler tarafından Gezdirme Hizmeti talebine ilişkin tüm iptal ve değişiklikler, DogGO veya info@doggoapp.comadresine gönderilecek e-posta haricinde yapılamaz. Şirket, iptal ve değişikliklerin DogGO veya info@doggoapp.comadresine gönderilecek e-posta haricinde yapılması halinde oluşabilecek sorun ve zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.

 

İşbu Sözleşmede belirtilen sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Walker, Web Sitesi ve DogGO’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına hizmet alan Üye’den tahsil edilmesi ve verdiği hizmete karşılık bedelin kendisine ödenmesikonusunda Iyzico’nun münhasıran yetkili olduğunu kabul eder. İşbu maddede belirtilen ödeme tahsil ve dağıtım yetkisinin İyzico’ya ait olduğu, Walker’ın verdiği Gezdirme Hizmeti’nin kendisine ödenmesine ilişkin tüm koşullar, Walker profili oluşturulması esnasında Walker ile İyzico arasında imzalanan Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi ile hüküm altına alınmıştır. Şirket, belirtilen Pazaryeri Satıcı Sözleşmesi’nin tarafı olmadığı gibi, ödemelerin dağıtımına ilişkin hiçbir yetkiye de sahip değildir.

5.

 

İşbu Sözleşme ile belirtilen koşulların Walker tarafından kabul edilmemesi veya Walker’ın bunlara aykırı davranması halinde, Şirket, işbu Sözleşmeyi feshetme ve Walker’ın profilini iptal etme hakkına sahiptir.

6.

 Gezdirme Talebinin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; Gezdirme Hizmeti Talebinin Teknik nedenlerden ilgili Walker’a iletilememesi nedeniyle talebin zorunlu iptali; Walker’ın Gezdirme Hizmetini ifaetmemesi gibi Şirket’in elinde ve/veya yetkisi dahilinde olmayan hallerden Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.

 

Üye’lerin cayma hakkı yukarıda 3.6, 3.7 ve 3.8 maddelerdeki şartlar dahilinde ilgili yasal mevzuata uygun olarak gerçekleşir. Her halükarda, ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve Iyzico tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

8. Gezdirme Hizmeti Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi veİlişkinin Bağımsızlığı

8.1. Şirket, Walker’ı veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

8.2. Web Sitesi ve DogGO, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Walker’lar arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Walker’lar çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Şirket’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

8.3. Walker ile Şirket arasında herhangi bir (a)istihdam, (b)yarı zamanlı istihdam, (c)danışmanlık, (d)yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f)acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

8.4. Şirket, Walker ile hizmet alan kişi arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Walker’ın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda hizmeti alan kişiye, hizmeti alan kişinin köpeğine veya 3. kişilere vereceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.5. Şirket yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

8.6. Şirket, Walker’ların güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

8.7. Şirket, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Walker’ların sağladığı Gezdirme Hizmetlerinin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Walker’ların ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Gezdirme Hizmeti alan ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin Şirket’e yönelmesi halinde, Şirket, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Walker’a rücu veya Web Sitesi ve DogGO’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

8.8. Gezdirme Hizmeti talebinin oluşturulmasına ilişkin rezervasyon sisteminde talepte bulunan Üye veya Walker’dan kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih, saat ve/veya adres verilmesi, hizmet başlama saatinde hizmeti alacak kişinin (Üye /3. kişi) adreste bulunmaması, Walker’ın ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Üyenin rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Walker bulunamaması vb.) dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Walker’a veya hizmeti talep eden/alan kişiye herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

8.9. Şirket, Üye’nin gezdirilmesi talebinde bulunduğu köpeğinin geçmiş ve güncel sağlık durumu, rahatsızlıkları, yaşı vb. gerekli bilgileri eksik veya yanlış beyan etmiş olmasından dolayı herhangi bir maddi ve/veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Walker Eşleşmesi sonucunda ilgili Gezdirme Hizmetini ifa edecek olan Walker ifa sırasında ilgili Üyenin köpeği, Gezdirme Hizmeti Talebinin oluşturulması sırasında verdiği bilgiler ışığında bu bilgilere dikkat ederek ve özen göstererek hareket edecektir ancak Üye tarafından köpeğe ilişkin eksik veya yanlış bilgi verilmesi sebebiyle oluş abilecek zararlardan Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.10. Şirket’in Üye veya Üye’nin köpeğinin Walker veya 3. bir kişi sebebiyle uğrayabileceği herhangi maddi ve/veya manevi zarardan maddi ve/veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye ve Walker, böyle bir durumun oluşması halinde Şirket’e herhangi bir cezai ve/veya maddi sorumluluk yükleme yönünde herhangi bir talepte ve/veya şikayette bulunmayacaklarını, Şirket’in Üyeler ve Üyelerin köpeklerine ilişkin olarak oluşabilecek herhangi bir zarar bakımından herhangi bir kontrol, yetki ve sorumluluğu olmadığını gayrikabilirücu olarak kabul ederler.

8.11. Walker tarafından Web Sitesi ve/veya DogGO üzerinde oluşturulan profilde belirtilen bilgi veya beyanların doğruluğu Walker tarafından taahhüt edilmektedir; bu bilgilere ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.12. Gezdirme Hizmetine ilişkin olarak yürürlükteki ve/veya yürürlüğe girecek mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Walker’a ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Walker’a aittir. Şirket’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Walker’a ait olup Şirket’in söz konusu zararlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.13. Şirket, gezdirme hizmeti alan kişiye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen herhangi bir bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da gezdirme hizmeti alan kişinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

8.14. Şirket tarafından işletilen Web Sitesi ve DogGO’da listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

8.15. Web Sitesi ve DogGO, sisteminde kayıtlı Üye isim, adres, e-posta ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Gezdirme Hizmeti talebinin oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Walker’lar ile paylaşılmasından dolayı Üyeler ile Walker’lar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek herhangi bir zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Üye ve Walker, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu Sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.

8.16. Gezdirme Hizmeti alan Üye bilgileri Şirket tarafından Walker ile Gezdirme Hizmetin sağlanması ve ifası için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile Gezdirme Hizmetinin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Walker tarafından ayrıca hizmet alan Üye veya Kullanıcının onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan Üye veya Kullanıcı ile Walkerlar arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle Şirket sorumlu değildir.

9. Gezdirme Hizmeti Alan Üye Yükümlülükleri

9.1. Gezdirme Hizmeti alan Üye veya Kullanıcının işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat kendisine aittir.

9.2. Üye, Web Sitesi veya DogGO üzerinden Gezdirme Hizmeti talebi oluşturduğunda, söz konusu Gezdirme Hizmetine ilişkin olarak belirtilen tutarı ödeyeceğini kabul eder.

9.3. Üye, Web Sitesi veya DogGO aracılığı ile oluşturulan bir Gezdirme Hizmeti talebine lişkin olarak Web Sitesi’ni, DogGO’yu, Şirket’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Şirket’e ücret ödenmemesi amacıyla Walker ile iletişime geçmeyecektir.

9.4. Rekabet Yasağı

Walker, işbu Sözleşme ile Sözleşme süresi boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde Şirket ile rekabet etmeyeceğini, Şirket’i devredışı bırakarak Üyeler ile iletişim kurmayacağını, köpek gezdirme faaliyetini Şirket’i devredışı bırakarak kendi nam ve hesabına yapmayacağını, kendi hesabına ve/veya üçüncü kişiler ile Şirket’tin DogGO ve Web Sitesi aracılığı ile sağladığı müşteri portföyünü kullanarak veya kullanmaksızın, köpek gezdirme aracılık hizmeti sunulan herhangi bir ticari faaliyetin içinde bulunmayacağını ve böyle bir faaliyetin yapılmasından kazanç elde etmeyeceğini ve herhangi rakip bir işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınacağını gayrikabilirücü taahhüt eder. Walker’ın herhangi bir şekilde işbu madde hükmüne aykırı davrandığını tespiti halinde Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinde kendine ait profili askıya alma veya kapatma yetkisine sahiptir. Walker, işbu Sözleşme süresince ve/veya Sözleşme’nin sona ermesinden sonra işbu madde hükmüne aykırı davranması halinde Şirket’in bu aykırılık dolayısıyla uğradığı zararın fazlasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 100.000 Türk Lirası cezai şart ödemeyi gayrikabilirücü kabul ve taahhüt eder.

9.5. Gezdirme Hizmeti bedeli, yalnızca DogGO üzerinden Şirket’in anlaşmalı olduğu online ödeme kuruluşu olan İyzico aracılığı ile kredi kartı ile yapılabilir. Şirket, herhangi bir surette DogGO devredışı bırakılarak doğrudan Walker’a nakit veya başka herhangi bir yolla yapılan hiçbir ödemeyi kabul etmemektedir. Walker’ların Üye’lerden Gezdirme Hizmetinin bedelini tahsil etme yetkileri bulunmamaktadır. Gezdirme Hizmeti bedelinin direkt olarak Walker’a ödenmiş olması ve/veya DogGo, Walker veya Üye tarafından devredışı bırakılarak yapılan köpek gezdirme hizmetilerine ilişkin olarak DogGO’nun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu şekilde ayarlanan köpek gezdirme hizmeti karşılığında Walker’ın Üye’den ödeme almış olması Şirket’in bilgisi dahilinde ve Şirket aracılığıyla sunulan hizmetlerin karşılığında alınmış sayılmaz.

9.6. Gezdirme Hizmeti alan Üye ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Şirket’i bilgilendirmeyi kabul eder.

9.7. Yukarıda belirtilen iptal ve değişiklik koşullarına uyulmaksızın iptal ve değişiklik yapılan Gezdirme Hizmetleri ile ifası gerçekleşen Gezdirme Hizmetleri’nin ödenmesine ilişkin olarak Üye tarafından bilgileri verilen karttan ilgili Gezdirme Hizmetine ilişkin ücretin herhangi bir şekilde tahsil edilememesi halinde, söz konusu ücret tahsil edilmeden ilgili Üye tarafından yeni bir Gezdirme Hizmeti talebinde bulunulamaz.

9.8. Gezdirme Hizmeti alan Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu olan İyzico sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Şirket sorumlu değildir.

10. Şirket’e Verilen Yetkiler

10.1. Şirket, Web Sitesi ve DogGO’ya erişimi ve buralarda yer alan sistem veya sistemlerin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

10.2. Şirket veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran işlemlerden ve/veya teknik sebeplerden dolayı ilgili Üyelerin kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle Şirket’in Üye veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.3. Şirket veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Gezdirme Hizmeti rezervasyon sistemi kapsamında ilgili hizmet talebini onaylamadan önce online ödeme sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

10.4. Şirket, Web Sitesi'nin ve/veya DogGO’nun kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Şirket, söz konusu bilgilerle Üye ve Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Şirket’in Web Sitesi ve DogGO’da yer alan Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

10.5. Şirket, Kullanıcılarını promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@doggoapp.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

10.6. Üyelerden Walker’a ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Şirket tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Üye ve Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Şirket’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

10.7. Şirket, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni ve DogGO’yu (veya bunların bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

10.8. Web Sitesi’nin ve DogGO’nun bütünlüğünü korumak amacıyla, Şirket dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcıların Web Sitesi ve/veya DogGO’ya erişmelerini engelleyebilir.

10.9. Kullanıcılar Web Sitesi ve DogGO’ya yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Şirket tarafından yayınlanmış olması Kullanıcıların sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

10.10. Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinden sunulan ve/veya sunulacak hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

10.11. Şirket, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

10.12. Şirket, Kullanıcıların işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğini tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni ve DogGO’yu kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Walker profilini veya Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

11.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Şirket e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Üye ve Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronikortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulanfaturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

12. Tüm Kullanıcılara İlişkin Hak ve Yükümlülükler

12.1. Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

12.2. Kullanıcılar birbiriyle ya da Şirket çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Üye, Kullanıcı veya Walker’ın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

12.3. Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, başka Walker hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

13.

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde Şirket, Web Sitesi ve DogGO’nun hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesi ve DogGO’nun ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımınınbelirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Şirket, Web Sitesi veya DogGO’dan indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

14.

 

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Şirket, Web Sitesi veya DogGO veya bunların kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi ve DogGO Kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil,ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

15.

 

Şirket, Web Sitesi ve DogGO’nun işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

16.

 

Şirket, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetlikullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

17.

 

Şirket, 3. kişilerin Web Sitesi ve DogGO’yu kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya birWalker’ın verdiği Gezdirme Hizmeti’nden dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

18. Telif Hakkı Politikası

18.1. Web Sitesi ve DogGO’da sunulan görsel ve yazılı içerik, kurumsal kullanım içindir. Şirket, Web Sitesi ve DogGO içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcıların kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamaları yasaktır.

18.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Şirket’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

18.3. Web Sitesi ile DogGO üzerinden Şirket’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Şirket’e aittir. Şirket söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Şirket, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgileri, yorum ve eleştirileri kendi tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak başka mecralarda da kullanma hakkını saklı tutar.

19.

 

Web Sitesi ve DogGO vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, yorum, değerlendirme veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili içeriklerin yazarlarına aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Şirket, (i) Web Sitesi ve DogGO üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi ve DogGO üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

20.

 

Web Sitesi ve DogGO Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

21.

 

Şirket, Web Sitesi ve DogGO üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi ve DogGO’dan kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin Üyeliğini sonlandırma veya profilini kapatma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

21.1. Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, bir Üye, Kullanıcı veya Walker’a açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

21.2. Diğer bir Üye, Kullanıcı veya Walker’ı taciz eden veya tacizi savunan;

21.3. “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

21.4. Yanlış veya yanıltıcı olduğu bilinen bilgileri teşvik eden;

21.5. İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

21.6. Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

21.7. Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

21.8. 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

21.9. Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

21.10. Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

21.11. Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

21.12.Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

21.13. 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

21.14. Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

21.15. Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

22. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

22.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

22.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

23. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

23.1. Web Sitesi ve DogGO sisteminde kayıtlı Kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır. 23.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda Şirket’in ticari defter ve kayıtları ile Şirket sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

24. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

24.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Şirket’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan ilgili zarara sebep olan Kullanıcı sorumludur. Şirket Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.

24.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

25. Bu Sözleşme, Web Sitesi ve DogGO kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Şirket tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.